:

Limancılık

TRABZON PORT

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında yapılan ilk liman 1903 yılında hizmete açılmış ve Osmanlı’nın beş önemli limanından biri haline gelmişti. 1946’da temeli atılan yeni liman ise 1954 tarihinde faaliyete geçmiş, yıllar sonra artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için limanın modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980’de başlayan çalışmalar 1990’da bitirilerek bugünkü konumuna getirilmiştir.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli limanı olma özelliğini taşıyan Trabzon Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkı, 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştır. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan Trabzon Limanı, modern İpek Yolu misyonunu deniz taşımacılığının kalbi olarak devam ettirirken; kılavuzluk, römorkaj, barınma, ardiye, terminal, yük alma ve boşaltma, elektrik ve su gibi işlemlerde kesintisiz hizmet vermektedir.

Türkiye’de uluslararası faaliyet gösteren 180 tane liman ve kıyı tesisi içerisinde borsaya açılan tek liman olan Trabzon Limanı’nın yıllık elleçleme (yükleme ve boşaltma) kapasitesi 10 milyon ton, yıllık depolaması 5 milyon ton, yıllık konteyner elleçlemesi 350.000 TEU, yıllık konteyner depolaması 300.000 TEU, rıhtım uzunluk toplamı (9 rıhtım) 2.235 m, yıllık gemi kabul adedi 2500’dür.

Milli gururumuz Fatih Sondaj Gemisi’nin İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesinin montajı için Trabzon Limanı’nı kullanması, Trabzon Limanı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan, Cruise gemiler dışında Trabzon Limanı’na yanaşan en büyük (51.238 grosston) gemi Fatih Sondaj Gemisi olmuştur.

trabzonport.com.tr


MOGADISHU ALPORT LİMANI

Doğu Afrika’da stratejik bir konuma sahip olan Mogadishu Limanı, Somali’nin dünyaya açılan tek ve en büyük limanıdır. 2014 yılında Somali hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, limanın 20 yıl işletme hakkını Albayrak Grubu almıştır.

Liman devralındıktan sonra, birçok alt yapı geliştirmesiyle beraber modern ekipmanlarla gelişimi sağlanmıştır. İkinci faz yatırımlarla Mogadishu Limanı’nın kapasite ve iş hacmi önemli ölçüde artacak, hizmet kalitesi de gelişmeye devam edecektir.

Mogadishu Alport konteyner, dökme ve genel yük, sıvı, Ro-Ro, canlı hayvan gibi çok amaçlı limancılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Çalışanlarının %90’ının Somali vatandaşı olduğu Mogadishu Alport, Somali iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Liman yönetimi, Somali personelini de limancılık konusunda geliştirerek hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır.

Mogadishu Limanı’nın faaliyetleri Somali ekonomisine katkı vermekte ve uluslararası ticaretini geliştirmesine büyük imkân sağlamaktadır. Limanın başarısı, diğer gelişmekte olan Afrika limanlarına da iham vermekte, örnek teşkil etmektedir.

portofmogadishu.com/tr


Conakry Port

conakry port

Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olan Conakry Limanı, toplam 899.000 metrekarelik alanı, 10 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Gine için eşsiz bir ticaret limanı özelliği taşımaktadır.

Limanın temeli 1895 yılında, Fransız Gine kolonisinin valisi Fransız Teğmen Noel Ballay tarafından atılmıştır. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde bir iskele inşa edilmiş ve bu başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. 19. yüzyılın sonundan itibaren limanın fizyonomisi büyük değişikliklere uğramış, ayaklar üzerindeki iskeleler yerine granit dolgu yerini almış, ihtiyat barajı yapılmış, ana rıhtım büyütülmüş, depolar yapılmış, su ve elektrik boruları döşenmiş ve rıhtım boyunca raylar sabitlenmiştir. Bu tarihlerde Conakry Limanı, doğal kaynakların Gine’den “Fransız Metropolüne” gönderilmesinde öncü rol oynamıştır.

Gine’nin 1958 yılında bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte liman faaliyetlerini artırmak için ulusal şirketler oluşturulmuş ancak sonra bu şirketlerin faaliyetleri birleştirilerek devlet tarafından 1982’de Port Autonome de Conakry (PAC) kurulmuştur.

2018 yılında ise, limanın genişletilmesi, modernizasyonu, yönetimi, işletilmesi ve uluslararası ölçekte daha rekabetçi hale gelmesi için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırımla Albayrak Grubu ile 25 yıllığına sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bu yana Conakry Limanı gerçek bir dönüşüm geçirmiştir.

Rekabet gücünün zorluklarıyla yüzleşmek için öncelikli hedefler belirlenmiştir: Mevcut altyapı ve ekipmanların rehabilitasyonu ve bakımı, 80-140 ton arasında değişen 5 ultra modern kaldırma vinci satın alınarak limanın modernizasyonu, penetrant yapımı, 3 yeni kantarın inşası, kanalizasyon sistemlerinin yapılması, otomasyon sistemi kurulması, tüm elektrik sisteminin modernize edilmesi ve daha birçok çalışma devam etmektedir.

Conakry Limanı, Albayrak Grubu’nun sağladığı avantajlarla 2018 yılında 1.180’den fazla gemi, 10 milyon ton mal ve 237.366 TEU konteyner; 2019’da ise 1.280’den fazla gemi, yaklaşık 11 milyon ton mal ve 248.659 TEU fazla konteyner almıştır.

Conakry Limanı, Batı Afrika ülkesi Gine’nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir.

conakryport.com

Taşımacılık

PLATFORM TURİZM

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan Platform A.Ş., ilerleyen yıllarda faaliyet kapsamını genişleterek yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza atmış, ülke kalkınmasına katkı sağlayan hizmet şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Platform A.Ş., personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi hizmet sektörünün birçok alanında faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve dışında rekabet gücünü artırmak için teknoloji ve bilgi birikimine yatırım yapmaya önem veren Platform A.Ş., profesyonel çalışanları, tam donanımlı altyapısı ve kusursuz iletişim ağıyla çağa ayak uydurmuştur. Bu kapsamda yurtdışı yatırım faaliyetlerine özel önem gösteren Platform, Pakistan’ın Lahor, Ravalpindi ve İslamabad şehirlerinde metrobüs hattını, Lahor şehrinde “A Cab” taksi araçlarını, Gine’nin başkenti Conakry’de 28 km’lik otobüs işletmesini gerçekleştirmektedir. “Pakistan’ın en güvenli ve en büyük taşıma şirketi” unvanını da taşımaktadır.

Hizmette en üstün kalite anlayışını benimseyen Platform A.Ş., 1.300 çalışan istihdamıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

www.platformturizm.com


NAKİL LOJİSTİK

Nakil Lojistik, 2019 yılından beri gelişen teknolojik imkânlarla yük veren ve yük taşıyanı uygulamalar üzerinden bir araya getiren çözümler sunmaktadır. Mobil ya da web uygulamaları kullanılarak yük ilanları verilebilmekte, bu ilanlara teklifler sunulabilmektedir. Yük veren yükünü kimin hangi rotadan taşıdığını, irsaliyelerini ve diğer detayları bu uygulamalarla sağlıklı olarak izleyebilmektedir.

Nakil uygulaması; şoförlere bulunduğu konumuna göre yakın yükleri görebilme, dönüş yükünü önceden planlayabilme, yük alım ve yük teslim noktaları için navigasyon desteğiyle geçmiş taşımacılıklarına ait bilgi ve belgelere istediği zaman ulaşabilme imkânı sunmaktadır.

Halen yüzlerce şoför ve onlarca şirket tarafından kullanılan uygulama, sürekli gelişim göstererek müşterilerine yeni kolaylık ve imkânlar sunmaya devam etmektedir.

www.nakil.com.tr

Bilgi Teknolojileri

ALBİL MERKEZİ HİZMETLER

2000 yılından itibaren Albayrak Grubu iştiraklerine bilgi teknoloji alanında çözümler üretmesi, dijital dönüşüm süreçlerinin takibi ve desteğiyle yeni teknolojilere hızlı uyum sağlanabilmesi ve doğru teknoloji yatırımlarını yapma konularında hizmet etme bilinciyle kurulmuştur.

ALBİL Merkezi Hizmetler;

 • Veri merkezi kurulumu ve yönetimi hizmetleri,
 • Bulut hizmetleri çözümleri,
 • Sunucu barındırma ve yönetimi,
 • Yerel ve geniş ağ sistemlerinin kurulum ve yönetimi,
 • Bilgi güvenliği hizmetleri,
 • Siber güvenliğin sağlanması,
 • KVKK uyum süreci çalışmaları,
 • Açık kaynak uygulamalarının geliştirilmesi ve entegrasyonu,
 • Kurumsal kaynak planlama, iş süreçleri analizi, iyileştirme ve geliştirme yönetimi,
 • MRP, ERP, CRM, PDKS uygulamalarının implementasyonu, eğitimi, destek verilmesi,
 • ERP mali mevzuat uyumluğunun yönetimi, GİB E- uyarlamalarının yapılması,
 • TOS, PLM gibi sektörel uygulamaların implementasyonu ve entegrasyonlarının yapılması,
 • Web teknolojileri kapsamında uygulama geliştirme ve entegrasyon çalışmaları,
 • Araç takip sistemi hizmeti,
 • Bilişim lisanslamaları ve yönetimi hizmetleri,
 • Teknolojik ürün satın almaları,
 • Projelerde teknolojik danışmanlık ve proje yönetimi desteği

hizmetleri sunan profesyonel bir kuruluştur.

Konusundaki deneyim ve uzmanlığını, sistem ve yazılım üretme yetenekleriyle birleştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunan ALBİL Merkezi Hizmetler, hem yurt içi hem yurt dışındaki müşterilerine zamanında, doğru ve en güncel teknolojik çözümleri sunma azmiyle hizmetlerini sürdürmektedir.

www.albil.com


RASAT TRAFİK ÇÖZÜMLERİ

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ihlal ve plaka tespit sistemleri kurmak, trafik akışını kontrol ederken elde edilen verileri anlamlandırarak ilgili kamu kurumlarının hizmetine sunmak amacıyla 2016 yılında kurulan Rasat, Türkiye’nin pek çok yerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rasat Trafik Çözümleri;

 • Elektronik denetleme sistemleri,
 • Akıllı kavşak sistemleri,
 • Trafik ışığı düzenlemeleri
 • Trafik eğitim parkları inşa ve modernizasyonu,
 • Plaka tanıma sistemleri

alanlarında cihazdan yazılıma, levhadan işaretlemelere kadar tüm gereksinimleri karşılayan hizmetleri sunmaktadır.

Profesyonel ekibiyle tüm fizibilite, kurulum ve destek faaliyetlerini gerçekleştirerek 7×24 kesintisiz çalışacak şekilde teslim edilen elektronik trafik sistemleri, kamu ve özel şirketlerin hizmetindedir.

www.rasat.com


SİSTEMLİ DAĞITIM HİZMETLERİ

1995’te kurulan Sistemli Dağıtım, Türkiye’nin çeşitli kentlerinde doğalgaz, su ve elektrik sayacı okuma; ilgili aboneliklerin dağıtım, faturalandırma, bakım ve açma-kapama hizmetlerini yürütmektedir. Sistemli Dağıtım, İstanbul’da İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ; Ankara ve Trabzon’da TEDAŞ olmak üzere yurt genelinde vermiş olduğu hizmetlerle alanında öncü firma olmuştur.

Sistemli Dağıtım, İSKİ’den devraldığı abone sayısını deneyimli ve disiplinli kadrosuyla %40 arttırmış, İstanbul’daki kaçak su kullanım oranını %70’lerden %20’lere indirmiştir. Küresel ısınmayla beraber su kaynaklarının azalması sebebiyle sarfiyatların daha dikkatli olarak izlenebilirliği ve fatura edilmesi, kaçakların minimum seviyeye getirilmesi; yurdumuzda su hizmeti veren yerel yönetimler açısından son derece önem kazanmaktadır.

Sistemli Dağıtım, faaliyet gösterdiği alanlarda Ar-Ge’ye de önem vermekte, modern ve son teknoloji donanım ve yazılım desteğiyle Türkiye genelinde hizmet sağlamaya devam etmektedir.

www.sistemlidagitim.com

Atık Yönetimi

YEŞİL ADAMLAR ATIK YÖNETİMİ

Albayrak Grubu, 1992 yılında, yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde gün geçtikçe artan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili özel sektörün ilk girişimini üstlenerek Türkiye’de bu sektörün temellerini atmıştır.

Albayrak Grubu bünyesinde hizmet veren Yeşil Adamlar, atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü konusunda günün gelişen ve değişen şartlarına bilimsellikle uygun, hizmetlerini gelişen teknolojik uygulamalarla hayata geçiren öncü ve önder kuruluştur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı olmanın temel koşullarından birisi de sağlıklı çevredir. Yeşil Adamlar, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan bir kuruluştur.

Yeşil Adamlar ayrıca şehirlerin temiz olması, yaşam kalitesinin artması ve şehirlerdeki insan sağlığını etkileyecek diğer unsurların bertarafı amacıyla ana arterlerin, meydanların yıkanması ve süpürülmesi işlemini son teknolojiyle donatılmış, anlık olarak uydudan takip edebilen araçlarla ve personelle 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Türkiye genelinde, büyükşehir, il ve ilçe yönetimleri bünyesinde, güçlü, modern 1062 aracı ve periyodik olarak halk eğitim merkezleriyle yapılan protokollerle meslek edinme kurslarında “mesleki eğitim”, İSG, ilkyardım ve yangın eğitimi alan 5700 personeliyle sektörün öncülüğünü yapmaktadır.

Yeşil Adamlar Atık Yönetimi, Türkiye’de gerçekleştirdiği ve yürüttüğü “atık yönetimi ve çevre temizliği” faaliyetlerini, uluslararası düzeyde de uygulama misyonunu benimsemiştir. Bu ilkeyle yola çıkarak, 2010 yılından beri yurt dışında da atık yönetimi ve çevre temizliği faaliyetlerini devam ettirmektedir.

www.yesiladamlar.com


BAYFA GERİ DÖNÜŞÜM

1992 yılında Türkiye’de ilk özel atık yönetim şirketini kuran Albayrak Grubu, sektör tecrübesinin verdiği güven ve profesyonellikle 2009 yılında Bayfa Geri Dönüşüm’ü kurmuştur. Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yeniden dönüştürülmesini hedefleyen ve yatırımlarını bu çerçevede planlayan Bayfa, toplumun tüm ses gruplarına ve yaş aralıklarına farklı kampanyalar hazırlayarak “çevresel hassasiyet” düzeyini yükseltmeyi misyon olarak benimsemiştir.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte geliştirdiği programları ekonomik ve teknik anlamda geri kazanıma dönüştüren Bayfa, kazanımı mümkün olan atıkların sistemli bir biçimde toplanması için yatırımlarını planlayarak gerekli adımları atmaktadır.

Bayfa Geri Dönüşüm, halihazırda Arnavutköy, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde kentsel atık yönetimine öncülük etmekte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplayarak ayrıştırma işlemlerini Kağıthane ve Esenyurt ilçelerinde bulunan ve Çevre Bakanlığı tarafından en üst klasman olan “TİP 1 Ambalaj Atığı Toplama-Ayrıştırma” lisansına sahip iki modern tesisinde gerçekleştirmektedir.

Bayfa, sahip olduğu 51 araç ve 140 personelle günlük yaklaşık olarak 3,5 milyon kişiye temas ederek, toplumun geleceğine sahip çıkması için yapacağı en basit eylemin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirmesi olduğunu ısrarla hatırlatmaktadır.

Kısaca Bayfa, “Artık Atık Değil” sloganıyla atıklara değer katarak kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını, mali kaygılardan bağımsız olarak çevresel hassasiyete odaklanıldığında dahi ekonomik olarak oldukça önemli kazanımların ülke ekonomisine katkısı olduğunu her platformda bildirmeyi vazgeçilmez bir amaç edinmiştir.

www.bayfa.com.tr

turizm

Turizm

BİRUN KÜMBET DAĞ EVİ

1850 metrede Türkiye’nin en temiz havasına sahip Giresun Kümbet Yaylası’nda bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nin işletmesi 2007 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmış, her geçen gün artan kalite ve hizmet anlayışıyla, dağ ve yayla turizminde bir marka haline gelmiştir.

Birun Kümbet; 2020 yılı itibariyle, ahşap ana bina içerisinde 34 otel odası, 12 tek katlı bungalov, 5 dubleks bungalov olmak üzere toplam 150 yatak kapasitesiyle yılın on iki ayı ülke turizmine hizmet vermeye devam etmektedir.

Dört tarafı ormanlarla çevrili, tamamen doğayla uyumlu mimarisiyle öne çıkan Birun Kümbet, misafirlerine konaklama ve restoran hizmeti dışında hamam, havuz, sauna, ATV turları, bisiklet turları, muhteşem manzaraya karşı salıncak keyfi, kış aylarında kızak ve her türlü kar eğlenceleriyle hizmet vermektedir.

Birun Kümbet’in gerçekleştirmiş olduğu en önemli projesi Giresun yayla turizmine katmış olduğu değerdir. Bu bağlamda, bünyesine 7 tane otel odası, 7 tane bungalov, kayak hizmeti için kar küreme ve pist yapma aracı katmıştır.

Özellikle ağaçlandırmaya ciddi önem veren Birun Kümbet, her yıl yüzlerce fidanı otelin sahip olduğu alan içerisine dikerek ülke topraklarına ve geleceğine katkı sağlamaktadır. Ayrıca en önemli misyonu doğa ve çevre dostu olmak olan işletme, doğaya zarar vermemek adına enerji kaynaklarını değiştirerek, katı yakıttan doğayla uyumlu ve doğaya zarar vermeyen doğalgaz sistemine geçmiştir.

www.birun.com

Bakım Onarım

ASİST OTO

Asist, kamu kurumları ve kuruluşlarının, özel sektör firmalarının sahip oldukları araç, iş makineleri ve ekipmanlarının periyodik bakım, arıza tamir, yetkili servis, yedek parça ve sarf malzeme teminini yapan ve yerinde operasyon hizmeti veren bir filo ve servis yönetimi şirketidir.

Asist, kurumların bu alanda yaşamakta oldukları personel yönetimi sorunları, verimsizlik, yüksek maliyetler, yedek parça temini sorunları, farklı dış servislere bağımlılık gibi sebeplerden kamu hizmetlerdeki aksamaların önüne geçerek profesyonel çözümler üretmektedir.

Özellikle belediye hizmetlerinde kullanılan tüm marka ve model araçların servis bakım ve tamir hizmetlerini tek elden profesyonel bir şekilde ve kurumun kendi adresinde gerçekleştirmektedir.

Asist, sektördeki tecrübesi ve birçok firmanın bayi ve distribütörlüğü ile yedek parça ve sarf malzeme tedarik zinciri ile kısa sürelerde gerçekleşen bakım ve onarım işlemleriyle amortisman maliyetlerini minimum seviyelere indirmektedir.

Tüm araçlar için tek elden çözüm sunarak, kaynakların verimli kullanılmasını, bakım ve onarım sürelerinin kısalmasını, takip, denetim ve raporlama sistemleriyle kurumlarda araçlara bağlı işlerin aksamamasını sağlamaktadır.

Asist, tüm bu işleri Albayrak Grubu bünyesinde yurt içi ve yurt dışında 25 noktada, 200’e yakın personeliyle, 1500 den fazla araç ve iş makinesine 7/24 bakım, onarım, yedek parça tedarik hizmetleri vermenin tecrübesi ve gücü ile gerçekleştirmektedir.

asisthizmet.com