Erzincan, şekerpancarı açısından 2020 yılını bereketli geçiriyor. Geçen yıl merkezde 24 bin dekar olan şekerpancarı ekim sahası bu yıl 31 bin dekara çıktı. Erzincan genelinde ise 55 bin dekar olan ekim sahasıyla Erzincan Şeker Fabrikası her yıl 2 bin çiftçiyle sözleşmeli üretim gerçekleştiriyor. Yaklaşık 200 bin ton pancar işlenen Erzincan Şeker Fabrikası’nda 26 bin ton civarında şeker üretimi gerçekleştiriliyor.