Mezra Ziraat, ağırlıklı şekerpancarı tarımı yapılan Erzurum ve Erzincan’da çiftçiye destek olmaya devam ediyor. Şekerpancarı sökümünde çiftçiye 150 mevsimlik personel ve 50 idari personel ile 6 sıralı söküm makinesiyle yardımcı olan Mezra Ziraat böylelikle çiftçinin maliyet ve iş yükünü azaltıyor. Hasat çalışmasının devam ettiği bugünlerde, çiftçiler çalışmalardan son derece memnun olduklarını dile getiriyorlar.