Erzurumlu çiftçilere verdiği destekle şekerpancarı üretiminde önemli başarılar kaydeden Mezra Ziraat A.Ş., bu yıl 10 bin dekar alanda üretim yapmayı hedefliyor. Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, “İlkel tarım uygulamaları nedeniyle maliyetleri yüksek olan Erzurumlu çiftçiler, iki yıl öncesine kadar şekerpancarı üretimini bitirmişti. Onun yerine yem bitkileri üretimi daha kârlı diyerek, üretimlerini o yönde devam ettiriyorlardı. Mezra Ziraat’ın girişimleriyle 2018 yılından bu yana çiftçilere verdiğimiz hammadde, makine, teçhizat, mahsul satış desteği ve modern tarım uygulamaları eğitimleri sayesinde, çiftçiler üretimden kâr elde etmeye başladı. Mezra Ziraat, bu alanda Türkiye’de kendi alanında çalışma yapan tek tüzel kişi firmasıdır” dedi.