Günde bin ton “geri kazanılmış kâğıdı” ambalaja dönüştürüp yılda 200 bin ton mamul üreten Varaka Kâğıt, çöpü milli servete kazandırıyor. Kendi kategorisinde Türkiye’nin üçüncü tesisi olan Varaka’nın Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, Yeni Şafak’a verdiği röportajda “Ham maddemizin tamamı geri kazanılmış kâğıttan oluşuyor. Yaptığınız işi milli bir dava olarak görüyoruz. Biz kâğıt imalatı yapan entegre bir tesis olarak, ekonomiye kazandırılabilen her kağıda milli servet gözüyle bakıyoruz, 83 milyon vatandaş olarak da bunun farkında ve önemine varmalıyız” dedi. Varaka Kağıt kullanılmış kağıtlara hayat vermek için sahip olduğumuz kojenerasyon tesisinde ülkemiz kaynaklarından sağlanan yakıtları kullanarak tesisin ihtiyacı olan buharı üretirken, aynı zamanda buhar türbiniyle tesisin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.