REKLAM PİRİ

REKLAM PİRİ
Reklam Piri, 2012 yılında Albayrak Medya Grubu mecralarının reklam ve pazarlama çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günlerde sadece Yeni Şafak ve TVNET’in üretmiş olduğu reklam alanlarını satmakta iken bugün Gruba ait pek çok dergi ve internet sitesinin ürettikleri reklam alanlarını da satan büyük bir medya satış ve pazarlama şirketi haline gelmiştir.

Reklam Piri, Albayrak Medya Grubu mecralarının alışılagelen reklam alanlarının satış ve pazarlanmasının çok ötesinde, bu mecraların içerik ekipleriyle de işbirlikleri yaparak, yeni reklam alanları üretmekte ve bu alanların reklam veren firmalarca talep edilmesini sağlamaktadır. Özellikle ülkemizin sağlık, yüksek öğrenim ve turizm fırsatlarını ele alan yayınlar, yurt dışında gazete ve dijital mecra fırsatları değerlendirilerek yeni bir gelir kaynağına dönüştürülmüştür. Reklam Piri’nin bu çalışmaları ülkemizde başka bir medya grubu tarafından yapılabilen çalışmalar olmadığı için Albayrak Medya Grubu’nun gücüne güç katmaktadır.

Reklam Piri alışılagelen reklam modellerinin dışına çıkma konusunda da çalışmalar yapmakta, yeni ve etkin reklam modelleri üretmeyi de önemsemektedir. Sorumluluğunda olan mecralar ile reklam veren firmaların reklam dışı işbirliklerini de sağlayan Reklam Piri, planlamış olduğu etkinlikleri önce en uygun mecrayla birleştirip, bu etkinliğin reklam verenlerce sahiplenilmesi sağlanmaktadır. Sadece Albayrak Medya Grubu mecralarının üretmiş olduğu reklam yerlerinin satış ve pazarlanmasıyla yetinilmeyip sektörün en yakından takibi de sağlanmaktadır. Reklam verenlerin medya talepleri, planlama davranışları, sektördeki genişlemeler ve daralmalar, reklam veren yönelimleri yakından takip edilmektedir.

Reklam verenlerle olan başarılı işbirliklerinin yanı sıra medya ajanlarıyla da sadece ticari değil, dostluk ilişkileri de kurulmaktadır. Reklam Piri her fırsatta reklam veren temsilcileri ve medya planlama şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelmekte, reklam pazarındaki etkin rolünü sürdürmektedir.