MEZRA ZİRAAT

MEZRA ZİRAAT
Mezra Ziraat, 2018 yılında Erzurum Şeker Fabrikası’nın hammadde eksikliğini gidermek, Erzurum başta olmak üzere Erzincan ve Sivas sınırları içerisinde tarıma elverişli araziler kiralayarak pancar ekimi yapmak, modern tarım uygulamaları ve tarım aletleriyle bölge çiftçisini tanıştırıp onlara bu konuda önderlik yapmak amacıyla kurulmuştur.

2018 yılında 4000 dekar, 2019 yılında 7500 dekar, 2020 yılında ise 10.000 dekar arazi kiralanarak ekimler yapılmış ve böylece Erzurum Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacının %6-10’luk kısmı Mezra Ziraat tarafından karşılanmıştır.

Ayrıca modern tarım aletleri ve tarım uygulamaları kapsamında 10 adet traktör, 2 adet 6 sıralı söküm makinesi ve 3 adet temizleme ve yükleme makinesi ve çok çeşit pulluk, ekim mibzeri alınmış, bu ekipmanlar başka kiralanan ekim alanları olmak üzere çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Modern sulama sistemleri konusunda önemli bir firmanın bayiliği alınmış; hem çiftçilerimize uygun fiyatla sulama sistemleri verilmiş, hem de uygulama yapılarak 7500 dekarlık alan yağmurlama sulama sistemleriyle donatılarak, araziler toprak erozyonuna neden olan salma (vahşi) sulama yönteminden kurtarılmıştır. Bununla birlikte tarlasını kiraya vermeyenler veya başka ürün ekimi yapanlar, yağmurlama sulama boruları, tohum, gübre, söküm destekleriyle şeker pancarı ekimine teşvik edilmiştir. Bu teşvikler sonucu hem çiftçi ekimlerinde artış olmuş hem de modern tarım bilinçlenmesi artmıştır.

Türkiye’nin konusunda tek ve öncü özel şirketi olan Mezra Ziraat, 25 milyon TL’lik makine ekipman parkı, 10.000 dekar ekim alanı, yaklaşık 60.000 ton pancar üretim kapasitesi, 50 daimi 150 mevsimlik toplam 200 çalışanıyla faaliyetlerine büyüyerek devam etmektedir.