TRABZON PORT

TRABZON PORT
Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında yapılan ilk liman 1903 yılında hizmete açılmış ve Osmanlı’nın beş önemli limanından biri haline gelmişti. 1946’da temeli atılan yeni liman ise 1954 tarihinde faaliyete geçmiş, yıllar sonra artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için limanın modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980’de başlayan çalışmalar 1990’da bitirilerek bugünkü konumuna getirilmişti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli limanı olma özelliğini taşıyan Trabzon Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkı, 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştır. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan Trabzon Limanı, modern İpek Yolu misyonunu deniz taşımacılığının kalbi olarak devam ettirirken; kılavuzluk, römorkaj, barınma, ardiye, terminal, yük alma ve boşaltma, elektrik ve su gibi işlemlerde kesintisiz hizmet vermektedir.

Türkiye’de uluslararası faaliyet gösteren 180 tane liman ve kıyı tesisi içerisinde borsaya açılan tek liman olan Trabzon Limanı’nın yıllık elleçleme (yükleme ve boşaltma) kapasitesi 10 milyon ton, yıllık depolaması 5 milyon ton, yıllık konteyner elleçlemesi 350.000 TEU, yıllık konteyner depolaması 300.000 TEU, rıhtım uzunluk toplamı (9 rıhtım) 2.235 m, yıllık gemi kabul adedi 2500’dür.

Milli gururumuz Fatih Sondaj Gemisi’nin İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesinin montajı için Trabzon Limanı’nı kullanması, Trabzon Limanı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan, Cruise gemiler dışında Trabzon Limanı’na yanaşan en büyük (51.238 grosston) gemi Fatih Sondaj Gemisi olmuştur.https://trabzonport.com.tr/en/home/

MOGADİSHU ALPORT

MOGADİSHU ALPORT
Doğu Afrika’da stratejik bir konuma sahip olan Mogadishu Limanı, Somali’nin dünyaya açılan tek ve en büyük limanıdır. 2014 yılında Somali hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, limanın 20 yıl işletme hakkını Albayrak Grubu almıştır.

Liman devralındıktan sonra, birçok alt yapı geliştirmesiyle beraber modern ekipmanlarla gelişimi sağlanmıştır. İkinci faz yatırımlarla Mogadishu Limanı’nın kapasite ve iş hacmi önemli ölçüde artacak, hizmet kalitesi de gelişmeye devam edecektir.

Mogadishu Alport konteyner, dökme ve genel yük, sıvı, Ro-Ro, canlı hayvan gibi çok amaçlı limancılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Çalışanlarının %90’ının Somali vatandaşı olduğu Mogadishu Alport, Somali iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Liman yönetimi, Somali personelini de limancılık konusunda geliştirerek hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır.

Mogadishu Limanı’nın faaliyetleri Somali ekonomisine katkı vermekte ve uluslararası ticaretini geliştirmesine büyük imkân sağlamaktadır. Limanın başarısı, diğer gelişmekte olan Afrika limanlarına da iham vermekte, örnek teşkil etmektedir.

CONAKRY PORT

CONAKRY PORT
Batı Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olan Conakry Limanı, toplam 899.000 metrekarelik alanı, 10 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Gine için eşsiz bir ticaret limanı özelliği taşımaktadır.

Limanın temeli 1895 yılında, Fransız Gine kolonisinin valisi Fransız Teğmen Noel Ballay tarafından atılmıştır. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde bir iskele inşa edilmiş ve bu başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. 19. yüzyılın sonundan itibaren limanın fizyonomisi büyük değişikliklere uğramış, ayaklar üzerindeki iskeleler yerine granit dolgu yerini almış, ihtiyat barajı yapılmış, ana rıhtım büyütülmüş, depolar yapılmış, su ve elektrik boruları döşenmiş ve rıhtım boyunca raylar sabitlenmiştir. Bu tarihlerde Conakry Limanı, doğal kaynakların Gine’den “Fransız Metropolüne” gönderilmesinde öncü rol oynamıştır.

Gine’nin 1958 yılında bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte liman faaliyetlerini artırmak için ulusal şirketler oluşturulmuş ancak sonra bu şirketlerin faaliyetleri birleştirilerek devlet tarafından 1982’de Port Autonome de Conakry (PAC) kurulmuştur.

2018 yılında ise, limanın genişletilmesi, modernizasyonu, yönetimi, işletilmesi ve uluslararası ölçekte daha rekabetçi hale gelmesi için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırımla Albayrak Grubu ile 25 yıllığına sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden bu yana Conakry Limanı gerçek bir dönüşüm geçirmiştir.

Rekabet gücünün zorluklarıyla yüzleşmek için öncelikli hedefler belirlenmiştir: Mevcut altyapı ve ekipmanların rehabilitasyonu ve bakımı, 80-140 ton arasında değişen 5 ultra modern kaldırma vinci satın alınarak limanın modernizasyonu, penetrant yapımı, 3 yeni kantarın inşası, kanalizasyon sistemlerinin yapılması, otomasyon sistemi kurulması, tüm elektrik sisteminin modernize edilmesi ve daha birçok çalışma devam etmektedir.

Conakry Limanı, Albayrak Grubu’nun sağladığı avantajlarla 2018 yılında 1.180’den fazla gemi, 10 milyon ton mal ve 237.366 TEU konteyner; 2019’da ise 1.280’den fazla gemi, yaklaşık 11 milyon ton mal ve 248.659 TEU fazla konteyner almıştır.

Conakry Limanı, Batı Afrika ülkesi Gine’nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir.

ALPORT-POİNTE-NOİRE

Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Pointe-Noire şehrinde yer alan liman; havalimanı, demir ve kara yolu ile ulaşım ağlarına da etkin bir erişim sağlayarak Kongo Cumhuriyeti’nin merkezi konumlarından birini oluşturmaktadır.

1939 yılında inşa edilen liman, Fransız sömürgesi sonrasında kazanılan bağımsızlık ile önemli bir üs konumuyla da dikkat çekmektedir.

Orta Afrika’nın en önemli limanlarından birisi olan ve Kongo Havzası’na açılan geniş hinterlandı ile yaklaşık 136 milyonluk bir nüfusa hizmet verme kapasitesine sahip Kongo Cumhuriyeti Pointe-Noire Limanı, imzalanan bir imtiyaz sözleşmesiyle Albayrak Grubu’nun yeni liman işletmesi olarak portföyüne eklenmiştir.

Yeni adıyla Alport-Pointe-Noire Limanı, 2023 yılında başlatılan “Pointe-Noire Limanı Rehabilitasyon, Modernizasyon, Bakım ve İşletme Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 25 yıllık bir imtiyaz sözleşmesiyle devralınmıştır. Geliştirilen proje kapsamında, Pointe-Noire Limanı Konvansiyonel Terminali işletme hakkı elde edilirken; genel kargo, dökme yük ve diğer kargo türlerinde de elleçleme operasyonlarını yürütülmektedir.

ALPORT BAKÜ

ALPORT BAKÜ
Modern ipek yolu ve büyük ulaşım koridorlarının kavşağında yer alan ve Avrasya'nın kalbindeki en büyük intermodal lojistik merkezi olan Bakü limanını geliştirmek için Temmuz 2022’de 15 yıllık işletme hakkı alınmıştır. Anlaşmayla birlikte Ro-Ro, konteyner ve gübre terminali işletmesini Albayrak grubu devralmıştır.

Alport’un dünya genelindeki geniş lojistik tecrübesiyle birlikte Orta Asya ülkelerinden Avrupa ve Türkiye’ye taşınan kargo hacmindeki artış da desteklenerek modern lojistik çözümlerle operasyonel çalışma sağlanacak ve limana daha fazla yük çekilerek Azerbaycan ekonomisine katma değer kazandırılacak.

Albayrak Grubu’nun Bakü limanındaki faaliyetlerinin gerçekleştirildiği liman, 150.000 TEU/yıl kapasiteye sahip olup 2 adet kapalı depo alanı ve 2.250 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir. Yılda 15 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip olan liman, konteyner, yolcu, Ro-Ro, genel kargo, kuru dökme yük ve proje kargo terminalleriyle hizmet vermektedir. Limandaki gübre terminali ve konteyner terminali, İpek Yolu Orta Koridoru üzerindeki lojistik faaliyetlere önemli katkılar sağlamaktadır.