TRABZON PORT

TRABZON PORT
Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında yapılan ilk liman 1903 yılında hizmete açılmış ve Osmanlı’nın beş önemli limanından biri haline gelmişti. 1946’da temeli atılan yeni liman ise 1954 tarihinde faaliyete geçmiş, yıllar sonra artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için limanın modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980’de başlayan çalışmalar 1990’da bitirilerek bugünkü konumuna getirilmişti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli limanı olma özelliğini taşıyan Trabzon Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkı, 2003 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştır. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan Trabzon Limanı, modern İpek Yolu misyonunu deniz taşımacılığının kalbi olarak devam ettirirken; kılavuzluk, römorkaj, barınma, ardiye, terminal, yük alma ve boşaltma, elektrik ve su gibi işlemlerde kesintisiz hizmet vermektedir.

Türkiye’de uluslararası faaliyet gösteren 180 tane liman ve kıyı tesisi içerisinde borsaya açılan tek liman olan Trabzon Limanı’nın yıllık elleçleme (yükleme ve boşaltma) kapasitesi 10 milyon ton, yıllık depolaması 5 milyon ton, yıllık konteyner elleçlemesi 350.000 TEU, yıllık konteyner depolaması 300.000 TEU, rıhtım uzunluk toplamı (9 rıhtım) 2.235 m, yıllık gemi kabul adedi 2500’dür.

Milli gururumuz Fatih Sondaj Gemisi’nin İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesinin montajı için Trabzon Limanı’nı kullanması, Trabzon Limanı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan, Cruise gemiler dışında Trabzon Limanı’na yanaşan en büyük (51.238 grosston) gemi Fatih Sondaj Gemisi olmuştur.https://trabzonport.com.tr/en/home/