Çevreye Katkı

Çevreye Katkı

Toplumda doğa ve çevre bilincini arttırmak, yeşil alanlar, ormanlar oluşturmak ve var olanları korumak.