Tarihe Sahip Çıkma

Tarihe Sahip Çıkma

Tarihî eser bilincinin arttırılmasını sağlamak ve bu eserlerin yaşamasına katkıda bulunmak.