YEŞİL ADAMLAR ATIK YÖNETİMİ

YEŞİL ADAMLAR ATIK YÖNETİMİ
Albayrak Grubu, 1992 yılında, yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde gün geçtikçe artan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili özel sektörün ilk girişimini üstlenerek Türkiye’de bu sektörün temellerini atmıştır.

Albayrak Grubu bünyesinde hizmet veren Yeşil Adamlar, atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü konusunda günün gelişen ve değişen şartlarına bilimsellikle uygun, hizmetlerini gelişen teknolojik uygulamalarla hayata geçiren öncü ve önder kuruluştur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı olmanın temel koşullarından birisi de sağlıklı çevredir. Yeşil Adamlar, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan bir kuruluştur.

Yeşil Adamlar ayrıca şehirlerin temiz olması, yaşam kalitesinin artması ve şehirlerdeki insan sağlığını etkileyecek diğer unsurların bertarafı amacıyla ana arterlerin, meydanların yıkanması ve süpürülmesi işlemini son teknolojiyle donatılmış, anlık olarak uydudan takip edebilen araçlarla ve personelle 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Türkiye genelinde, büyükşehir, il ve ilçe yönetimleri bünyesinde, güçlü, modern 1062 aracı ve periyodik olarak halk eğitim merkezleriyle yapılan protokollerle meslek edinme kurslarında “mesleki eğitim”, İSG, ilkyardım ve yangın eğitimi alan 5700 personeliyle sektörün öncülüğünü yapmaktadır.

Yeşil Adamlar Atık Yönetimi, Türkiye’de gerçekleştirdiği ve yürüttüğü “atık yönetimi ve çevre temizliği” faaliyetlerini, uluslararası düzeyde de uygulama misyonunu benimsemiştir. Bu ilkeyle yola çıkarak, 2010 yılından beri yurt dışında da atık yönetimi ve çevre temizliği faaliyetlerini devam ettirmektedir.

BAYFA GERİ DÖNÜŞÜM

BAYFA GERİ DÖNÜŞÜM
1992 yılında Türkiye’de ilk özel atık yönetim şirketini kuran Albayrak Grubu, sektör tecrübesinin verdiği güven ve profesyonellikle 2009 yılında Bayfa Geri Dönüşüm’ü kurmuştur. Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yeniden dönüştürülmesini hedefleyen ve yatırımlarını bu çerçevede planlayan Bayfa, toplumun tüm ses gruplarına ve yaş aralıklarına farklı kampanyalar hazırlayarak “çevresel hassasiyet” düzeyini yükseltmeyi misyon olarak benimsemiştir.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte geliştirdiği programları ekonomik ve teknik anlamda geri kazanıma dönüştüren Bayfa, kazanımı mümkün olan atıkların sistemli bir biçimde toplanması için yatırımlarını planlayarak gerekli adımları atmaktadır.

Bayfa Geri Dönüşüm, halihazırda Arnavutköy, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde kentsel atık yönetimine öncülük etmekte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplayarak ayrıştırma işlemlerini Kağıthane ve Esenyurt ilçelerinde bulunan ve Çevre Bakanlığı tarafından en üst klasman olan “TİP 1 Ambalaj Atığı Toplama-Ayrıştırma” lisansına sahip iki modern tesisinde gerçekleştirmektedir.

Bayfa, sahip olduğu 51 araç ve 140 personelle günlük yaklaşık olarak 3,5 milyon kişiye temas ederek, toplumun geleceğine sahip çıkması için yapacağı en basit eylemin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirmesi olduğunu ısrarla hatırlatmaktadır.

Kısaca Bayfa, “Artık Atık Değil” sloganıyla atıklara değer katarak kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını, mali kaygılardan bağımsız olarak çevresel hassasiyete odaklanıldığında dahi ekonomik olarak oldukça önemli kazanımların ülke ekonomisine katkısı olduğunu her platformda bildirmeyi vazgeçilmez bir amaç edinmiştir.