BAYFA GERİ DÖNÜŞÜM

BAYFA GERİ DÖNÜŞÜM
1992 yılında Türkiye’de ilk özel atık yönetim şirketini kuran Albayrak Grubu, sektör tecrübesinin verdiği güven ve profesyonellikle 2009 yılında Bayfa Geri Dönüşüm’ü kurmuştur. Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yeniden dönüştürülmesini hedefleyen ve yatırımlarını bu çerçevede planlayan Bayfa, toplumun tüm ses gruplarına ve yaş aralıklarına farklı kampanyalar hazırlayarak “çevresel hassasiyet” düzeyini yükseltmeyi misyon olarak benimsemiştir.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte geliştirdiği programları ekonomik ve teknik anlamda geri kazanıma dönüştüren Bayfa, kazanımı mümkün olan atıkların sistemli bir biçimde toplanması için yatırımlarını planlayarak gerekli adımları atmaktadır.

Bayfa Geri Dönüşüm, halihazırda Arnavutköy, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde kentsel atık yönetimine öncülük etmekte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplayarak ayrıştırma işlemlerini Kağıthane ve Esenyurt ilçelerinde bulunan ve Çevre Bakanlığı tarafından en üst klasman olan “TİP 1 Ambalaj Atığı Toplama-Ayrıştırma” lisansına sahip iki modern tesisinde gerçekleştirmektedir.

Bayfa, sahip olduğu 51 araç ve 140 personelle günlük yaklaşık olarak 3,5 milyon kişiye temas ederek, toplumun geleceğine sahip çıkması için yapacağı en basit eylemin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirmesi olduğunu ısrarla hatırlatmaktadır.

Kısaca Bayfa, “Artık Atık Değil” sloganıyla atıklara değer katarak kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını, mali kaygılardan bağımsız olarak çevresel hassasiyete odaklanıldığında dahi ekonomik olarak oldukça önemli kazanımların ülke ekonomisine katkısı olduğunu her platformda bildirmeyi vazgeçilmez bir amaç edinmiştir.